OFERTA

Oferujemy pobyt w DOMU SENIORA RUSINOWA oraz w Domu Dziennego Pobytu na Podzamczu

 

Dom dysponuje pokojami dwu i wieloosobowymi. Pomieszczenia mieszkalne dostosowane do potrzeb mieszkańców, wyposażone są w niezbędny sprzęt, meble oraz rzeczy i sprzęty osobiste jego użytkowników.
IMG_2286_resize

 

 

 

 

 

 

 

 

Łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

IMG_2284_resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dyspozycji mieszkańców są: kuchnia i stołówka oraz kuchenki pomocnicze.

 

 

IMG_2261_resize

 

Sala dziennego pobytu.

IMG_2271_resize

Placówka świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, której celem jest przywrócenie choremu optymalnej sprawności fizycznej.

Aktywizowanie do czynności samoobsługowych i zapobieganie skutkom unieruchomienia realizowane jest przez ćwiczenia indywidualne i grupowe.

W naszym Domu znajduje się również winda dla osób niepełnosprawnych.

Do wspólnych spotkań i zajęć mieszkańcy mają do dyspozycji salę dziennego pobytu, salę terapii, kuchenki pomocnicze, stołówkę i kaplicę.

Naszym celem jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.