Ergoterapia

W oczekiwaniu na wiosnę zajmujemy sobie miło czas, podczas terapii zajęciowej szyjemy wiosenne ozdoby dla naszego domu. Nasze mieszkanki bardzo zaangażowały się w te prace.Krawiectwo to jedna z technik ergoterapii.
ERGOTERAPIA (terapia przez pracę – zajęcia manualne). Jest to metoda wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji, jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera, uzdatnia i usprawnia ludzi w każdym wieku, którzy maja trudności w wykonywaniu codziennych czynności, którzy nie radzą sobie ze swoimi ograniczeniami i musza prosić o pomoc osoby trzecie.
Cel ergoterapii – leczenie chorych i niepełnosprawnych, aby spełnić ich potrzeby zawodowe, socjalne, tak by mogli brać aktywny udział w życiu w pełnym tego słowa znaczeniu.
Terapia ta polega również na zachęcaniu osoby dotkniętej niepełnosprawnością do brania czynnego udziału w życiu społecznym oraz pokazaniu, że chory jest w stanie poradzić sobie z codziennością, że potrafi przeciwstawiać się codziennym trudnościom, że może to zrobić nie prosząc nikogo o pomoc, a tym samym być niezależny.