PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019R.

                        

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Przewidywany termin realizacji
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Domu Seniora- Rusinowa Usługi i dostawy Przetarg nieograniczony 370 000 zł netto I kwartał 2019 r. 23.04.2019- 31.12.2020