Przetarg

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU SENIORA-RUSINOWA W WAŁBRZYCHU

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 50 mieszkańców Domu Seniora w Wałbrzychu dziennie na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  5. Przedmiot zamówienia według kodu: CPV 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, CPV 55520000-1 usługa dostarczania posiłków

 Termin wykonania zamówienia

Od 23.10.2017 r. do 22.04.2019 r.

więcej…