Wesołych Świąt

Wesołych i radosnych Świąt! Niech magia Świąt Bożego Narodzenia przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Tego wszystkiego, życzą

Dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy Domu Seniora -Rusinowa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy  postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Domu Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu”.

Dom Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu, działając na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.

Przetarg

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU SENIORA-RUSINOWA W WAŁBRZYCHU

Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 50 mieszkańców Domu Seniora w Wałbrzychu dziennie na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik

[02.07.2017] Zdalny opiekun, kreator nastroju

Zakończył się projekt, realizowany przez kilka miesięcy w Domu Seniora: “Zdalny opiekun, kreator nastroju“.

Uczestniczyło w nim 7 mieszkańców.

Był to innowacyjny pomysł, mający na celu aktywizację dotychczas nieaktywnej grupy osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze zostali przygotowani teoretycznie do mikropracy,

[24.06.2017] Wycieczka do Krzeszowa

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia “Nestor“udało się zorganizować wycieczkę do pobliskiego Krzeszowa.

Pensjonariusze Domu wzięli udział we mszy, a następnie zwiedzili opactwo cystersów. Podziwiali freski w odnowionej bazylice , obejrzeli mauzoleum, byli w kościele św. Józefa. Ci, którzy odwiedzili